Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.01.2020 12:57 (Üye) Soru : 2020 ile başlayan muhtasar ssk beyannamesi sonrası işverenlerin ssk ile ilgili hatalı veya yanlış olan durumlarında ssk prim ve idari para cezalarında mali Müşavirler de sorumlu olacak mıdır Örneğin: işveren personeli asgari ücret ten göstermiş işçi şikayet ediyor ve buna istinaden işverene prim ve idari para cezası kesiliyor bu durumda firmanın mali müşaviri de prim ve cezadan sorumlu olur mu? Bu gibi durumlarda mali müşavir sorumluluktan kurtulabilmesi için ne yapmalı? Bordroların işveren kaşe imzalı olarak alması yeterli olur mu? veya Mali müşavir in firmanın ssk sorumluluğunda kurtulabilmesi için Aylık tüm giriş çıkış meslek ve ücret yazılı bir liste hazırlayıp altına aşağıdaki gibi yazdırıp kaşe imza yapılması yeterli olur mu? Teşekkürler

Cevap : Yapılan kusurda kendi yaptığı iş ve işlemden kaynaklanan bir kusur var ise ve bu denetleme elemanınca tespit edilmiş ya da mahkeme kararına dayanıyorsa evet meslek mensubu müştereken ve müteselsilen sorumludur. Özlük dosyası tam değil ve MUHAPHB ye konu işlemlerin yazılı ve işveren imzalı evrakları yok ve meslek mensubu yaptığı işlemin dayanağını oluşturmamışsa sorumludur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.