Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.01.2020 15:06 (Üye) Soru : limited şirketlerde genel kurul toplantı ve müzakere defterlerini kapanış ve ara tasdik yaptırmak zorundamıyız? müdürler kurulu karar defteri yaptırmanın yasal zorunluluğu var mı? müdürler kurulu karar defteri yerine genel kurul toplantı ve müzakere defterini kullanabilir miyiz? 2. sorumuzda a.ş. lerde yönetim kurulu karar defteri kapatılıp ara tasdik yaptırmamız gerekiyor mu?

Cevap : 1-Genel kurul toplantı ve müzakere defterlerini için kapanış ve ara tasdike gerek yok Sayfa bitene kadar kullanılır. Limited şirketler tarafından tutulmakta olan Müdürler Kurulu Karar Defterinin kapanış tasdikinin de izleyen yıl ilk ayın sonuna (31.01.2020 tarihine) kadar yapılması zorunludur. Ancak; Limited şirketlerin, müdürler kurulu karar defteri tutmaları zorunlu değildir, bu nedenle geçmiş yılda kullanılmış olan müdürler kurulu karar defterinin kapanış tasdiki yapıldıktan sonra, tekrar açılış tasdikinin yapılmaması tavsiye olunur. Limited Şirketlerde müdürler kurulu karar defteri tutulması zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu durumda müdürler ortaklık yönetimiyle ilgili olarak aldıkları kararları, genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydederler. 2-Karar defteri önce kapanış, sonra ara tasdik yaptırılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.