Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.01.2020 15:12 (Üye) Soru : Merhabalar, 2019 yılında faaliyetine başlayan binek oto kiralama işi ile uğraşan bir şirketimiz. İkinci el, sıfır ve gide pusulası ile araç satın almaktadır. Almış olduğu bazı araçları birkaç ay içinde satmaktadır. 1. Almış olduğumuz araçların kdv lerini indirim konusu yapabiliyor muyuz? 2. Gider pusulasıyla aldığımız araçları sattığımız zaman alış ile satış arasındaki farkın kdv sini mi hesaplayacağız ve kdv oranı % kaç olacaktır? 3. %1 ve %18 kdv li giriş yaptığımız araçları sattığımız zaman % kaç kdv hesaplamalıyız? Saygılarımla,

Cevap : Vergi mükellefi olmayanlardan alınan araçlarda KDV ödenmedi ki indirilsin Fatura ile alınan araçlar için ödenen KDV indirilir. 2-MOTORLU KARA TAŞITI veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır. KDV mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan ikinci el motorlu kara taşıtları satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. KDV hesaplanarak alınan ikinci el motorlu kara taşıtları teslimlerinde ise özel matrah uygulanmayacağı tabiidir. Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz teslimlerinde özel matrah uygulaması YALNIZCA İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİYLE İŞTİGAL EDEN MÜKELLEFLER TARAFINDAN UYGULANACAKTIR. Yapılan düzenlemeye göre; Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan araçların alış bedeli ile satış bedeli arasındaki farka Binek otolar için % 1 TİCARİ ARAÇLAR İÇİN % 18 KDV hesaplanır. Düzenlenecek faturada kdv uygulanmayan tutar KDV beyannamesinde Özel matrah bölümünde beyan edilecek KDV tabi olan kısım normal teslimler arasında yer alacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.