Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.01.2020 17:10 (Üye) Soru : merhaba. iki aş.veya ltd. şirketin adi ortaklık şirketinde, geçici vergi dönemlerinde kâr/zarar hisseleri oranında kendi şirket beyannamelerinde ve kurumlarında mı beyan edilir?

Cevap : Adi ortaklığı oluşturan ortaklardan Yıllık Kurumlar Vergisine tabi olanlar adi ortaklıkta yıl sonunda oluşan duruma göre hisselerine düşen kâr veya zararı kendi Yıllık Kurumlar Vergisi beyannamelerine ilave edeceklerdir. Bunun yanında, her ortak kendi işletmesi ile ilgili geçici vergi beyanında adi ortaklıktan gelen kârı veya zararı gelir tablosuna ilave etmek ve dolayısıyla geçici vergi beyanı ile beyan etmek zorundadır. Yıl sonunda ise gene her ortak kendi işletmesi ile ilgili yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyanında beyan ettiği gelir tablosuna adi ortaklıktan kendi payına düşen kârı veya zararı dahil ederek beyanda bulunmak durumundadır,
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.