Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.02.2020 14:28 (Üye) Soru : -MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ’nin gönderilmesi için güncellenmesi gereken eski “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi”nde ait “sözleşme no” ve “sözleşme tarihi”, yeni yapılan “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” nin “sözleşme no'su “ ve “sözleşme tarihi (örneğin 28.01.2020 gibi)” ile değiştirildiğinde ve güncelleme tuşuna basıldığında, "Sözleşme tarihi, kayıt tarihi 15/02/2015'ten farklı olamaz.“ mesajı alınmakta ve güncelleme işlemi yapılmamaktadır. ( 15/02/2015 tarihi eski sözleşmenin hem bildirim yani kayıt , hem de sözleşme tarihidir. ) Bu durumda ne yapılması gerektiği konusunda bilgilendirmenizi.. -Bunun yanı sıra ,3 aylık muhtasar beyanname veren ve işçi çalıştıran bir mükellef için "MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ" için aylık muhtasar verileceğine dair gelir idaresi başkanlığına bir dilekçe verilmesi gerekir mi, yoksa mükellef otomatik olarak aylık duruma geçer mi? İlginiz için teşekkürler..

Cevap : -Mükellefleri adına Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermek isteyen serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirler, bu beyannamede sigortalılara ilişkin bilgiler yer alacaksa, prim ve hizmet bilgileri ile ilgili yeni sorumlulukları nedeniyle, 18.02.2017 tarihinden önce yapılmış olan “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi”ni yenilemek zorundadır. Yenilenen sözleşmenin İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla sisteme girilmesi gerekmektedir. Şayet mükellefleri işçi çalıştırmıyorsa hâlihazırdaki “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” ile beyanname göndermeye devam edebilirler. -Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde en az bir işçi çalıştıran mükellefler aylık mükellefiyete geçmek zorundadır. İşçi çalıştırmıyorlarsa üç aylık mükellefiyete devam edebilirler. Aylık mükellefiyet dönmek için bağlı oldukları vergi dairesine bizzat başvurabilecekleri gibi, İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla da bu taleplerini vergi dairelerine iletebilirler. İnteraktif Vergi Dairesine (ivd.gib.gov.tr) kullanıcı kodu/vergi kimlik no/T.C. kimlik no ve şifre bilgileri ile giriş yapılır. Şifresi olmayanlar “Kayıt Ol” adımı ile şifre edinebilirler.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.