Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.01.2020 17:52 (Üye) Soru : Firmamız İnsan sağlığına yönelik birçok hizmet vermekle beraber doktorlar tarafından gerçekleştirilen saç ekimi (resterasyonu) uygulamaları, yapılmaktadır.Bu işlemler Güzellik merkezinde değil sağlık merkezinde yapıldığı ve uzman hekimler tarafından yapıldığı için işyerimizde yapılan tüm bu işlemlerin hangi kdv oranı ile uygulanacağı hususunda karışıklık yaşanmaktadır. İlgili uygulama ile İlgili KDV Listesine baktığımızda (Bakanlar Kurulu Kararına ekli II sayılı listenin "Diğer Mal ve Hizmetler" başlıklı (B) Bölümünün 21. sırasında; " İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil) (48) ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler, ambulans hizmetleri, " yer almaktadır. Bu da bizim için çok açıklayıcı ve anlaşılır olmamıştır. verdiğimiz hizmet İzne tabi ,İznin bakanlıklar veya kanunlarca verildiği,Hizmeti yapanın bu izne sahip olan Hekim tarafından gerçekleştirildiği ve güzellik merkezi değil de hastane de yapıldığı için işlemlerimizde Hangi KDV oranını kullanacağımız hususunda bilgi verilmesini saygılarımızla arz ederiz.

Cevap : % 8 KDV oranı uygulanacağı görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.