Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.02.2020 16:02 (Üye) Soru : Merhabalar, Apartmanda çalışan kapıcının SGK işlemlerini kolay işverenlik sistemine dahil etmiştik.2019 dan beri sisteme dahiliz. Apartman yönetiminin Muhtasar ve sgk prim beyannamesi açtırması gerekir mi? Yoksa kolay işverenlik kullanıldığı için bu mükellefiyetlikten muaf mıyız? Teşekkürler

Cevap : Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmayan ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarını bildirme zorunluluğu olanlar da 0003 Gelir Stopaj mükellefiyeti tesis ettirmek zorundadır. “0003 Gelir Vergisi Stopajı” mükellefiyeti bağlı olunan vergi dairesine bizzat başvurularak talep edilebileceği gibi, https://ivd.gib.gov.tr adresinden de yapılabilir. Bunun için; - İnteraktif vergi dairesine Kullanıcı Kodu / Vergi Kimlik No / T.C. Kimlik No ve şifre bilgileri ile giriş yapılır. - Şifresi olmayan mükellefler “Kayıt Ol” adımı ile şifre edinebilirler. Eğer Ek9 kapsamına alınmışlarsa muhaphb kapsamına dahil edilmezler.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.