Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.02.2020 10:59 (Üye) Soru : Merhaba iyi günler; 7194 sayılı Torba Kanunun 13. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunun 40. maddesinin birinci fıkrasının (1), (5) ve (7) numaralı bentlerine eklenen parantez içi hükümlerle: Gider Kısıtlaması Getirilen Binek Otomobilleri için İş yeri sürücü kursudur. bununla alakalı olarak kanun maddesinde istisna olan (Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere) yararlanabilir mi ?

Cevap : Sürücü kurslarında kullanılan binek araçlar için kısıtlama yapılmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.