Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.02.2020 08:44 (Üye) Soru : sayın ilgili, Bilindiği gibi 213 sayılı Vergi Usul Kanunun "Fatura Nizamı" başlıklı 231 inci maddesinde, faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzasının bulunacağı ile faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır. Bu itibarla e belge sisteminden 5000 tl üzeri fatura düzenleme süresi OCAK 2019 için 07.02.2020 midir. Servis taşımacılığı yapan firmalarımızda hakediş 31.01.2020 de hesaplanmaktadır.Dolayısıyla fatura kesme durumu bir sonraki aya sarkmaktadır. Odamızdan bu konuda detaylı bilgi rica ediyorum.

Cevap : Odamız bu konuda detaylı açıklamayı aşağıdaki linkde yaptır. https://archive.ismmmo.org.tr/docs/mevzuat/duyuru/05022020_e-arsiv_fatura_geriye_yonelik_tarih.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.