Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.02.2020 14:29 (Üye) Soru : Merhabalar. Eczacılar Odası, eczacı üyelerine ; Ocak Ayına ait SGK'ya yaptıkları teslimlerin faturalarını Şubat ayının 7'sine kadar e arşiv portaldan 31 Ocak 2020 tarihini girerek düzenleyebilecekleri bilgisini vermiştir. VUK'ta sözü edilen 7 günlük süre teslimden sonraki faturanın düzenlenebileceği tarihi belirlemektedir, bulunulan tarihin öncesine yani geriye doğru 7 günü değil. Kaldı teslim tarihi ay sonuna gelirse (örneğin 28 ocakta ise ) dönemsellik ilkesi gereği bu 7 günlük süre de 31 Ocak tarihi ile biter. Eczaneler için özel bir uygulama var mıdır? Kısaca eczanesi olan mükellefler 7 şubata kadar e arşiv portaldan 31 Ocak tarihli fatura düzenleyebilecekler midir? Malum SGK'ya kesilen fatura meblağları oldukça yüksek ve %10 ceza çok ciddi bir sorun. Teşekkürler.

Cevap : Değerli meslektaşım; Bilindiği üzere, e-arşiv fatura uygulaması 01.01.2020 tarihinden itibaren başlamıştır. Sevk İrsaliyesi kullanılarak yapınla mal teslimlerin de, Fatura 7 gün içinde düzenlenmesi gerektiği VUK 230. maddesinde belirtilmiştir. Hizmet teslimlerinde ise sevk irsaliyesi söz konusu olmadığı için faturanın; hizmetin verildiği anda düzenlenmesi gerekir. 7 günlük sürenin ertesi aya geçmesi halinde KDV 10/a. Maddesine göre faturanın ay sonuna kadar düzenlenmesi gerekir. VERGİ USUL KANUNU Fatura, Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 229. maddesinde, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika şeklinde tanımlanmış. VUK’nun 231/5. maddesine göre faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 (yedi) gün içinde düzenlenmesi gerekmekte olup, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılmaktadır. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 7 günlük süre hesaplanırken ay sonlarına dikkat edilmesi gerekir. 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 10/a maddesine göre mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin ifası ile KDV yönünden vergiyi doğuran olay meydana gelmekte, bu işlemlere ait KDV’nin ise vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihin ait olduğu dönem KDV beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Mal teslimi ve hizmet ifalarına ait KDV’nin, faturanın düzenlendiği ay değil, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği ay KDV beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Aksine bir durum, KDV’nin geç beyanına neden olacak, bu ise vergi ziyaı cezası uygulanır. SONUÇ: Konu hakkında GİB’nın muhtelif tarihlerde verdiği özelgeler de; KDV açısında faturaların ay sonuna kadar düzenleneceği yöndedir. GİB e-uygulamalar portalından düzenlenecek e-arşiv faturalar geriye dönük tarihli olarak fiilen düzenlenebilir. Ancak daha sonra yapılacak Vergi incelemesinde cezai durum ile karşılaşılabilir. iyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.