Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.02.2020 12:29 (Üye) Soru : merhaba. çalışana ait tamamlayıcı sağlık sigorta poliçesi, şirkete düzenlenmiş ve şirket tarafından ödenmiş ise, muhasebe kaydı ne olmalıdır?

Cevap : Şirket tarafında tutarı ödenmiş ise bu ödeme AYNİ ücret ödemesidir.Ödemenin brüt tutarı ;Brüt maaşa eklenerek bordro ile giderleşir. Ayrıca Çalışan için ödenen bu tutar GVK 63/3. maddesindeki şartlar ve oranda bordro üzerinden GV matrahından indirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.