Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.02.2020 14:02 (Üye) Soru : Merhaba Bir Ay da ; 20-100 işçi çalıştıran yerlerin 10 işçiyi işten çıkartması toplu işten çıkartmaya giriyor biz bu ay 7 kişi bir sonraki ay da 6 kişi çıkartacağız burada ki ay kavramı neyi ifade eder 30 gün mü yoksa ocak şubat gibi ayı mı ? toplu işten çıkartmaya girmeden 31.01.2020 de 7 kişi 5.2.2020 de de 6 kişi çıkarta bilir miyiz ? Teşekkürler

Cevap : İş Kanunu m.29 uyarınca işyerinde çalışan işçi sayısı; 20 ila 100 işçi arasında ise en az 10 işçinin, 101 ile 300 işçi arasında ise, en az yüzde on oranında işçinin, 301 ve daha fazla ise, en az 30 işçinin, bir aylık süre içerisinde aynı tarihte veya farklı tarihlerde işveren tarafından İş Kanunu m.17 hükümlerine göre işten çıkarılması halinde toplu işçi çıkarma hükümleri devreye girmektedir. Buna göre, işveren işçiyi işten çıkaracağı tarihi dikkate alarak bir ay içerisinde aynı veya farklı tarihlerde İş Kanunu m. 17 uyarınca iş akdi sonlandırılacak çalışanlar olup olmadığına bakmalı ve toplu işçi çıkarma hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağına dair çalışan sayısı hesabını toplam sayı üzerinden yapmalıdır. Çalışan sayısının tespitinde, mevsim ve kampanya işlerinde çalışan işçilerin işten çıkarılmaları hakkında, işten çıkarma bu işlerin niteliğine bağlı olarak yapılıyorsa, toplu işçi çıkarmaya ilişkin hükümlerin uygulanmayacağı İş Kanunu m.29/7’de açıkça belirtildiğinden, bu işçiler hesaplamada dikkate alınmayacaktır. Kanun maddesi “işyerinde çalışan işçi sayısı” ifadesine yer vermekte olup, çalışan işçi sayısının ve iş sözleşmesi feshedilen işçi sayılarının tespitinde; işverene tabi veya işletme bünye sindeki toplam işçi sayısının değil, toplu işçi çıkarımının yapıldığı her bir işyerindeki işçi sayılarının ayrı ayrı esas alınması gerekmektedir. 31.01.2020 7 işçi ise 05.02.2020 de 2 işçi çıkarabilirsiniz. (Toplam 10 işçi altında ) ya da 31.01.2020 den 30 gün sonra 6 kişi daha çıkarabilirsiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.