Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.02.2020 11:15 (Üye) Soru : Günaydın. Firmamız gelir vergisi mükellefidir. 31 12 2019 tarihinde kapandı.Terk işlemleri yapıldı. Blonçoda 2003 -2004 den süregelen 502 hesapta enflasyon düzeltmesi olumlu farkları hesabında 600.000 tl görülüyor . Yaptığım incelemede bu tutar normal verilecek olan yıllık gelirleri ile ilişkilendirilmeksizin vergi dairesine ayrı kağıt beyanname şeklinde elden verilir diye bilgiler elde ettim.Belkide eski bilgiler olabilir. Ancak gerek e beyannamede geçici vergi gelir tablosunda aynı şekilde yıllık gelir vergisi beyannamesinde F- Diger Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar altında 9-- Enflasyon düzeltmesi Karları diye bölüm var .Şimdi bu durumda ikileme düştüm .Bu ay şubat ayında vereceğim gecici vergi beyannamesinde gelir tablosunda Mart ayında vereceğim gelir vergisi beyanname gelir tablosunda mı göstermem mi gerekecek .yoksa vergi dairesine elden verilecek ayrı kağıt beyannamede mi beyan etmem gerekir.Ne yapacağımı bilemedim. Bir formül şöyle olabilirmi : 2019 döneminde kar çıkıyor gelir vergisi beyannamesinde arızı kazanç altında diğer gelirler bölümünde beyan edeyim dipnotada bu 600.000 tl enflasyon düzeltmesi olumlu farkıdır diye yazayım.Bu şekilde bir vergi ziya ı çıkmamış olur .Vergi dairesine 2. ek bir beyanname vermemiş olurum. Muhterem üstat sorunum bu . Kıymetli cevabınız beni mutlu edecek .Çok teşekkür ederim.

Cevap : Kağıt ortamda beyanname verilemez.Bulduğunuz yazıların tarihlerine dikkate ediniz.Beyanname GİB e-beyan üzerinden verilir.31/12/2019 tarihinde 502 hesabı 690 hesaba aktarılarak vergilendirilmesi sağlanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.