Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.02.2020 12:13 (Üye) Soru : merhabalar, Gelir vergisi mükellefİ yıl içerisinde bireysel emekllik sistemine şahsıi için yaptığı ödemeleri indirim konusu yapılabiliyor mu? Kolaylıklar diliyorum.

Cevap : Bireysel emeklilik için ödenen pirimle indirim konusu yapılamaz. 6327 sayılı Kanunun 5 ve 8 inci maddeleriyle Gelir Vergisi Kanununun 63 ve 89 uncu maddelerinde yapılan değişiklikler uyarınca, 1/1/2013 tarihinden itibaren, ücretliler için vergiye tabi ücret matrahının; YILIK beyanname veren mükellefler için vergi matrahlarının tespitinde bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları indirim konusu yapılamayacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.