Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.02.2020 14:06 (Üye) Soru : Avukatların kazandıkları davalarla ilgili karşı taraftan aldıkları vekalet ücretlerinde belge düzeni nasıl olmalıdır acaba? 1) Kesilen makbuzlardan stopaj hesaplanmalı mı? (Hesaplansa bile çoğu zaman karşı firma stopajı beyan etmiyor.) 2) Kesilen makbuz icra müdürlüğüne mi teslim edilmeli, teslim edilince bir belge alınıyor mu? Yoksa karşı firmaya posta, kargo vb. ile mi gönderilmeli)

Cevap : 1-Alınacak bedel için davayı kaybeden vergi mükellefi ise % 20 GV stopajı yapılır. 2-Makbuz muhatabına iletilir. Bilinen adrese iadeli tah.Gönderilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.