Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.02.2020 14:02 (Üye) Soru : .2018 yılı kurumlar vergisi üzerinden, Vergiye uyumlu mükellefler kapsamında yaralandığımız % 5 oranındaki kurumlar vergisi indirimini Nisan 2019 döneminde kurumlar vergisi beyannamesini verdikten sonra 570 geçmiş yıllar karlarına almıştık. 2019 yılı kar dağıtımında bu tutarın kar dağıtımına konu etmek istiyoruz ama kurumlar vergisi beyannamede dönem karından dağıtım ve yedeklerden dağıtım var. Bu tutarı kar dağıtımında nasıl değerlendirmeliyiz? Saygılar, selamlar,

Cevap : % 5 indirim düşüldükten sonra kalan tutara dağıtıma tabi tutulur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.