Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.02.2020 09:22 (Üye) Soru : Sayın yetkili, 2019 yılı içinde 2 tam yılı doldurmuş iştirak satışımız vardır. Zararına satılmıştır. Zararına satılan tutarın %25 ini direkt zarar %75 ini K.K.Edilmeyen gider yaptık.İstisna olan K.K.E.gideri, geçici beyannamesinde .K.K.E.Giderler listesinde diğer bölümündemi göstereceğiz.

Cevap : 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “İstisnalar" başlıklı 5. maddesinin (3) . fıkrasında iştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere, kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dışı kurum kazancından indirilmesinin kabul edilemeyeceği, hükme bağlanmıştır. Bu hükümlere göre, şirketiniz aktifinde iki yıl süre ile kayıtlı iştirak hisselerinin satışından doğan zararın istisna dışı kurum kazancından indirilmesi mümkün değildir. Bu durumda zararın Tamamı KKEG olarak kayıtlara alınması gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.