Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.02.2020 14:12 (Üye) Soru : Firmamız 18 Aralıkta iflas etti İflas masası kuruldu İflas nedeniyle çalışanlara kıdem tazminatı hesaplanıyor ancak ihbar tazminatı ödenir mi? Kolay gelsin

Cevap : İşçinin iflas nedeniyle işine son verilmesi halinde işçinin kıdem ve ihbar tazminatı hakları bulunmaktadır. İş sözleşmelerinin devamı önem arz etmektedir. İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir neden (derhal fesih) olmaksızın feshedilebilmesi için, işverenin işçiye işyerindeki kıdemine göre, ya belli bir süre önceden bildirimde bulunması veya bu süreye ait ücreti peşin olarak ödemesi gereklidir. Uygulamada, bu düzenlemeye ihbar süresi ve ihbar tazminatı denilmektedir. Belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı bir sebebi olmaksızın ve usulüne uygun bildirim süresi tanımadan fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken tazminat ihbar tazminatı olarak adlandırılmaktadır. İş Kanunu’na göre tarafların iş sözleşmesini sonlandırmak isteklerini diğer taraf bildirmek zorunluluğu bulunmaktadır. Böylece tarafların söz konusu dönemde zararlarını azaltacak faaliyet yürütmeleri mümkün olabilecektir. İş sözleşmesini feshetmek isteyen tarafın durumu bir müddet önce diğer tarafa bildirmesine feshi ihbar denir. İhbar süresi, işletmedeki düzen ve işleyişin sağlanması bakımından önemli olduğu kadar, işçi açısından da önemlidir. İşçi gelir kaybına uğramamak için ihbar önellerinde günlük iki saatlik iş arama izinlerini kullanarak iş arayabileceği gibi, bildirim sürelerine uyulmaması durumunda da bu süreye ait ücreti işveren tarafından ödenecektir. Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin ne zaman sona ereceği belli olmadığından ihbar süresiyle amaçlanan, tarafların sürpriz fesihlerden zarar görmelerini engellemektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.