Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.02.2020 14:39 (Üye) Soru : şirket merkez dışında başka bir ilde kendi üretimi için fabrika inşaatı yapacak. inşaatta çalışacak personellerin bildirimlerini istanbul merkez dosyasından muh-sgk beyananmesine ilave edebilir mi? BES kesintileri için toplam çalışan sayısına bakılır dosyalar ayrı ayrı mı değerlendirilir? İnşaata çalışacak personel ücretlerinden vergi ve damga vergisi kesintisi yapmamız gerekir mi?

Cevap : İşçilerin ücretlerinin ödendiği yerdeki vergi dairesi yetkili vergi dairesi olarak tercih edilip ,0003 koduyla stopaj mükellefiyeti açtırabileceğiniz gibi işçilerin ücret ve kesintilerinin merkezde yapılması halinde işyeri merkezinin bağlı bulunduğu yer vergi dairesi yetkili vergi dairesi olup muhtasar aylık prim hizmet beyannamesini buradan vermeniz gerekecektir. BES kesintileri için toplam çalışan sayısına bakılır dosyalar ayrı ayrı mı değerlendirilir? bu sorunuz muhaphb yetkili vergi dairesi tespiti için ise cevap hayır bes hesaplaması dikkate alınmaz. muhtasaraphb de damga vergisi sadece vergi tahakkukunda bulunmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.