Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.02.2020 11:16 (Üye) Soru : Firmanın İstanbul dışında yapacağı fabrika inşaatında çalıştırılcak işçilerden gelir vergisi damga vergisi kesilir mi _BES kesiniti yapılır bes kesintisi yapılılıp yapılmama hesabında mevcut faaliyetiyle ilgili çalışan işçilerin toplamı mı baz alınır (inşaat 5 işçiden az olacak) dosyalar ayı ayrı mı değerlendirilir?

Cevap : söz konusu inşaatın ticari faaliyet kapsamında değerlendirilmemesi nedeniyle tarafınızca herhangi bir tevkifat yapılmasına gerek bulunmamakta olup, çalıştırılan işçilerin ücretlerinin, Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü maddesi hükmü gereğince diğer ücret olarak vergilendirilmesi, diğer ücretli olarak çalıştırılan işçilerin hizmetin ifa olunduğu takvim yılının ikinci ayında; takvim yılı içinde işe başlamış iseler işe başlama tarihinden itibaren bir ay içinde vergi dairesine başvurarak vergi karnesi üzerinde vergilerini tarh ettirmeleri gerekmektedir. BES ise çalışanların kayıtlı bulunduğu işyeri dosya numarasına bağlı hizmet listesinde kayıtlı olanların toplamından oluşarak hesaplanmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.