Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.02.2020 16:18 (Üye) Soru : MERHABA. 1- BASİT USULLER İÇİN STOPAJ MÜKELLEFİYETİ ZORUNLU MU? 2- ZORUNLU İSE ARTIK ÇALIŞANLARIN KESİNTİLERİNİ BURADAN MI BEYAN EDECEĞİZ. YANİ HER YIL ŞUBAT AYINDA 051 KOD İLE GİDİP DİĞER ÜCRETLİ OLARAK İŞÇİLER BEYAN ETMEYECEK Mİ. TEŞEKKÜRLER..

Cevap : Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin yanında çalışanlar için bordro düzenlenir bordrodan GV ve DV kesintisi yapılmaz.(GVK 64) Bordroda hesaplanan SGK kesintileri ise Mükellef tarafından aylık olarak verilecek “Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi” ile beyan edilir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 64’üncü maddesine göre, hizmet erbabının safi ücretleri takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının %25'idir. Takvim yılı içinde işe başlayan diğer ücret sahiplerinin vergi matrahı; yıllık diğer ücret matrahından, işe başlama ayı hariç tutulmak suretiyle, o yılın sonuna kadarki aylara isabet eden miktardır. Çalışanlar GV 118. maddesine göre İkametgahlarının bulunduğu yerdeki VD müracaat ederek hesaplanacak vergiyi kendileri öder Gelir Vergisi Kanunu’nun 118’inci maddesine göre diğer ücretlinin vergisi; Öteden beri işe devam edenlerde yıllık verginin yarısı takvim yılının ikinci ayında (1-28 Şubat ) diğer yarısı ise sekizinci ayında (1-31 Ağustos ), Takvim yılının birinci yarısı içinde işe başlayanlarda, yıllık verginin yarısı verginin karneye yazıldığı ayda, diğer yarısı takvim yılının sekizinci (Ağustos/) ayında, Takvim yılının ikinci yarısı içinde işe başlayanlarda ise verginin karneye yazıldığı ayda, ödenmesi gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.