Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.02.2020 11:23 (Üye) Soru : Tek kişilik AŞ de yönetim kurulu başkanı SSK emeklisi. Başkana verilecek HUZUR HAKKI dan gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Bu verilen huzur hakkından SSK kesintisi yapılacak mı? İyi günler.

Cevap : Prime Esas Kazançlar” başlıklı 80 inci maddesinin birinci fıkrasında prime esas kazancın hesabında hak edilen ücretler ile prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemeler ile sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların brüt toplamının esas alınacağı belirtilmektedir. Kanunda açıkça huzur hakkından bahsedilmemiş olmakla birlikte genel anlamda ücret niteliğinde olduğundan prime esas kazancın hesabında dikkate alınması gerekmektedir. Ancak burada huzur hakkı ücretinin kime ödendiği önemlidir. İşyerinde mesleği gereği diğer sigortalılar gibi çalışan anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları ile diğer şirketlerin ortaklarına yapılan huzur hakkı ödemesi, sigortalılık statüsünün farklı olması nedeniyle prime esas kazanca tabi değildir. Diğer taraftan nev’i ne olursa olsun şirkete dışarıdan atanan müdürlere ve anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olmayan ancak şirkette 5510 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( a ) bendine tabi çalışan ortaklarına yapılan huzur hakkı ödemelerinin prime esas kazancın hesabında dikkate alınması gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.