Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.02.2020 15:59 (Üye) Soru : Merhaba, bir mükellefim 2 yıldan daha fazla bir süre ile elinde bulundurduğu fabrika binasını satmıştır. Satıştan doğan kazancın istisna oranı %75 ten %50 ye düştü doğru mu? İkinci olarak mükellefim yeni fabrika binası olacak. İstisna dışında kalan tutarı fon hesabına alarak elde edilen kazancın tamamını vergiden muaf tutabilir miyiz. (5520 kvk. 5-1/e). Bu işlemlerle ilgili karar almamız gerekli mi?

Cevap : İstisna oranı 5.12.2017 Tarihinden beri % 50 d,ir. İstisna dışındaki kar ancak 3 yıl fonda tutulabilir.Muafiyet olmaz.3 yıl Vergi ertelemesi olur.Yapılacak işlemler için Karar alınması gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.