Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.02.2020 17:01 (Üye) Soru : Merhabalar tasfiye halinde şirket için geçiçi vergi verilmiyor diye biliyorum.karar tarihi: 27/09/2019 genel kurul kararı ile tasifyeye girdi.TTK ist.ticaret odasından tescil tarihi: 11.10.2019 dur.Son dönem 4. yani geçiçi vergi verilecek mi?

Cevap : 217 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin “4.10. İşi Bırakan veya Tasfiyeye Giren Mükellefler” başlıklı bölümünde; yetkili organlarının kararı ile tasfiyesine karar verilen kurumların, tasfiye kararının Ticaret Sicilinde tescil edilmesiyle tasfiyeye girdiği, bu kurumların Ticaret Sicili Memurluğundan alacakları tasfiyeye girildiğinin tescil edildiğini belirten bir belgeyi, tasfiyeye giriş bilançosu ile birlikte bağlı bulundukları vergi dairesine ibraz etmeleri gerektiği, söz konusu kurumların, tasfiyeye girdikleri tarihi ihtiva eden geçici vergi dönem kazançları üzerinden geçici vergi ödeyecekleri, bu dönemden sonra geçici vergi beyannamesi vermeyecekleri belirtilmiştir. Buna göre; genel kurulca alınan tasfiye kararının Ticaret Siciline TESCİL EDİLDİĞİ TARİH itibarıyla 2019/4.dönemine ait kurum geçici vergi beyannamesi verilecektir.(01/10/2019-11/10/2019)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.