Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.02.2020 12:29 (Üye) Soru : Üstadım kolay gelsin kapıcı veya ev hizmetçisi için kolay sgk ya geçebilmem için uygulanacak prosedür nedir hangi yoldan gitmeliyim. teşekkürler

Cevap : Konut kapıcılığı işyerlerinin tescil ve işverenlik uygulamaları Kolay işverenlik kapsamına dahil olmak isteyen işverenlerin e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresiyle girecekleri işveren sisteminde bulunan kolay işverenlik ekranı vasıtasıyla kolay işverenlik kapsamına alınacakları, Kolay işverenlik kapsamına dahil olan işverenlerin yeniden eski sistemde olduğu gibi e-bildirge sistemi üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi / muhtasar ve prim hizmet beyannamesi veremeyecekleri, 3-) 1/3/2019 tarihinden itibaren kolay işverenlik kapsamına alınacak işyeri ve sigortalı tescil işlemleri 1/3/2019 tarihinden önce tescil edilmiş konut kapıcılığı işyeri işverenlerinin kolay işverenlik kapsamına geçişte yeniden işyeri bildirgesi ve sigortalı işe giriş bildirgesi vermelerine gerek bulunmadığı, 1/3/2019 tarihinden sonra ilk defa sigortalı çalıştırılmaya başlanılması halinde ise başvuru ve giriş programları yürürlüğe girinceye kadar işyeri bildirgesi ve sigortalı işe giriş bildirgeleri ile bildirileceği, E-sigorta başvuru ve şifre işlemlerinin ise e-Devlet üzerinden yapılacağı, 4-) Tahakkuk ve primlerin ödenmesi Konut kapıcılığı kapsamında çalıştırılanların beyan giriş/güncelleme, teşvik tanımlama ve eksik gün giriş işlemlerinin https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi linki üzerinden yapılabileceği, Beyan edilen gün sayısının 30 günden az olması halinde eksik gün belgelerinin Kurumca istenildiğinde ibraz edilmek üzere saklanması gerektiği, Beyan edilen gün kazançlarda değişiklik yapılmadığı sürece takip eden aylarda tahakkuk edecek primlerin sisteme kaydedilen son beyan ve kazanç üzerinden otomatik olarak tahakkukun oluşturulacağı, Yasal süresi içinde ödenmeyen primlere 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi gereğince gecikme zammı ve gecikme cezası uygulanacağı, Kolay işverenliği geçen konut kapıcılığı işyerlerine damga vergisi tahakkuku yapılmayacağı, 5-) Sigortalılığın sona ermesi ve bildirimi Konut kapıcılığı işyerlerinde çalışanların sigortalılıklarının; Çalışmaların sona erdiğinin Kuruma bildirilmesi, Aylık talebinde bulunulması, Sigortalının ölümü, Hallerinde sona ereceği ve programlar işletime alınıncaya kadar mevcut işten ayrılış programı vasıtasıyla 10 gün içinde bildirileceği, 6-) Prim teşvikleri ve ücret desteği yönünden İlgili kanunlardaki şartların sağlanması kaydıyla prim teşvikleri destek ve indirimlerden yararlanılabileceği, Genelgenin 1/3/2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.