Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.02.2020 11:39 (Üye) Soru : Merhaba, Emekli Sandığı Vakfına hastanelerden yada diğer sağlık kurumlarından fatura kesiliyor mensuplar için. Söz konusu 5.000 TL ve 30.000 TL bizi ne şekilde bağlıyor acaba? Yani bize kesilen faturalarda 5.000 TL e-arşiv yada mensup adına düzenlenenlerde 30.000 TL e-arşiv düzenlenmesi zorunlu mu? Bir de devlet hastaneleri ve döner sermaye işletmeleri de bu kapsamda e-arşiv düzenleyecek mi? Teşekkürler.

Cevap : Değerli meslektaşımız; e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların portaldan düzenlenmesi gereklidir. Satıcı ve alıcının her ikisinin de e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılar olması halinde, bunlar arasında düzenlenen faturaların tamamının e-Fatura olması gerekmektedir. Aynı günde aynı kişilere düzenlenen faturalar topluca birlikte değerlendirilecek olup, faturaların vergi dâhil tutar toplamının belirtilen tutarı aşması halinde, söz konusu faturaların e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi ve alınması zorunluluğu bulunmaktadır. iyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.