Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.02.2020 11:46 (Üye) Soru : Merhaba 2.000 Baş büyükbaş hayvan çiftliği olan bir firmada bağımlı olarak çalışmaktayım. Çiftlik muhasebesi , süt maliyet hesaplaması, hayvan değerlemeleri, amortisman ayrılması v.s konularıyla ilgili olarak yayınlar var mıdır? Tek düzen hesap planını nasıl kullanabiliriz? VUK göre mi, TMS 41 e göre mi işlem yapmalıyız? Teşekkürler

Cevap : Konu ile ilgili yayınlar konusunda bilgi sahibi değiliz.Vergi mükellefleri VUK ve TDHP na göre defter tutar TMS 41 kullanılmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.