Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.02.2020 11:54 (Üye) Soru : "Şu kadar ki faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70’i indirilebilir." Bu maddeye istinaden; firma iştigal konumuz sıfır araç satış ve bakım işi. İşimiz icabı satacak olduğumuz araçlar için müşterilerin test etmesi için araç bulunduruyoruz. Servise gelen müşterilere bakım müddetince ikame araç veriyoruz. Yine firma elemanlarının gece gelen sıfır araçları almak için kullanmış oldukları binek araç var. Bunun yanında Genel Müdür'ün kullanmış olduğu binek araç var. Bu araçlar için gider kısıtlaması uygulaması hakkında değerli görüşlerinizi istirham ediyorum.

Cevap : Genel Müdür veya diğer çalışanlara tahsisi edilen araçlar için gider kısıtlaması uygulanır. Diğer amaçlar için kullanılan araçlara gider kısıtlaması uygulanmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.