Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.02.2020 15:44 (Üye) Soru : Merhaba, Bir ilaç firmasında bağımlı olarak çalışıyorum.Firmamız bazı ürünleri yurtdışından ithal etmekte bazı ürünleri de yurtiçinde fason üreticide ürettirerek ecza depolarına satmaktadır. Geri kazanım katılım payına ilişkin usul ve esasları okuduğumda ilaçlar ve ikincil ambalajlar için piyasaya süren olarak beyan sorumluluğumuz olduğunu anlıyorum. Ancak buna ilişkin muhasebe kaydı nasıl olmalıdır? Müşteri ve tedarikçilerle bu konuda bir faturalaşma olacak mıdır?İlaçları sattığımız ecza depoları eczanelere, eczanelerde nihai tüketicilere tedarikte bulunmaktadır. Biz ecza depolarına gekap bedellerini fatura etmeli miyiz? İkincil ambalaj (sevk amaçlı) olarak kullanacağımız kolileri de beyan etmemiz gerekiyor. Bunları da ecza depolarına fatura etmeli miyiz? Ayrıca fason üretici tarafından veya diğer tedarikçilerimiz tarafından bize sevkiyat yapılırken kullanılan koliler bize fatura edilecek midir? Edilecekse beyannamede mahsup edilme durumu söz konusu mu? Tüm bu işlemleri tek düzen hesap planına uygun olarak nasıl muhasebeleştirmeliyiz? Teşekkürler.

Cevap : Uygulaması yeni olan bu işlemlerin belirlenmiş bir muhasebe kayıt sistemi yoktur. Gekap bedelleri için fatura düzenlenmesi gerekir.Düzenlenen fatura 600 hesapta alt hesap açılarak kayıtlara alınır. VD ödenecek kısım ise 360 hesap da takip edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.