Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.02.2020 09:45 (Üye) Soru : Değeli üstadım, Sorum Ticaret Hukuku ile ilgilidir, Sabırla okumanızı rica ederim. Hatay'da 20/01/2020 tarihinde kurulan bir limited şirketin ilk yoklama tutanağında faal olarak yazmakta ancak daha sonra vergi dairesi bu şirketi şirketin kuruluş tarihinde (17) kodu ile terk olarak kayıtlarına almış. Ocak ayı beyannamelerini e beyannameden onayladım. Vergi dairesi bundan sonra sadece 1. Dönem geçici vergi beyannamesi ile Kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi yeterli bulduğunu mükellefe sözlü olarak söylemiş. (bu arada yoklamada mükellef mevcuttu ) Ticaret odası kapanış için (aynı gün vergi dairesince terk verildiği halde) şirketin tasfiyeye girmesi gerektiğini söylemekteler. Bu firmayı tasfiyeye sokmadan Ticaret sicilinden en kolay nasıl silebiliriz. Mümkün müdür? Sermaye tutarı hiç ödenmemiş, Şirketin süresi sınırsız kurulmuş. Bu şirkette ana sözleşme değişikliği yaparak örneğin şirket süresini 31/02/2020 tarihine kadar bu süre dolunca şirket kendiliğinden sona erer diye bir hüküm konulursa bu şirket bu tarihte kendiliğinden sona erip ticaret sicilinden silinir mi?

Cevap : Ticaret Kanununda sermaye şirketlerinin kapanışları düzenlenmiş olup bununda tasfiye sürecinden başkaca bir düzenlenmiş yolu bulunmamaktadır. Vergi dairesinin resen terkin vermesi veya başkaca sebeplerden kaydını açmaması ancak yargıya konu olabilecek bir husustur. sermaye şirketlerinin sicilden ve odadan terkini tasfiye sürecinin tamamlanması yoludur, iyi çalışmlar,
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.