Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.02.2020 08:53 (Üye) Soru : iyi günler ; Kurumlar vergisi mükellefiyiz.Yurtdışı hizmet faturası (google ) kesmekteyiz.Mevcut yurtdışında yararlanılan reklam gelırınden bellı oranda tarafımıza havale yapılan miktar için tamamı için fatura kesilmektedir.Hizmet ihracından dolayı 2019 yılından kesilen fatura mıktarının % 50 sini gecici vergide diger indirimler kısmında düşebilir miyiz ? Ayrıca arac alım satımı yapmış olmamız bu durumu etkileyecek bir durumu sözkonusu mudur ? Yurtdısı hizmet faturamız 2019 yılı sonu itibari ile 100.000.- tl ise 50.000. tl lik kısmı indirilmesi şeklınde olması doğru bir uygulamadır ? Hizmet faturasına ait ödeme banka hesabına gelmektedır.Konu ile ilgili yardımızı rica ediyorum.Tesekkur ederım.

Cevap : Kesilen faturanın % 50 lik kısmı istisna olmaz.Kazancı % 50 si istisnadır. Bahsettiğiniz istisna KVK 10 (1) ğ maddesinde aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. ğ) Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'si. Yukarıdaki şartlar varsa SADECE BU FAALİYETLERİNDEN elde ettikleri kazancın % 50 si İndirilir.İndirim Geçici vergi beyannamesinde "kazancın bulunması halinde indirimler" bölümünde 115 kodda beyan edilir. Kazanç olmaması halinde indirim uygulanmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.