Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.02.2020 14:15 (Üye) Soru : E arşiv portaldan ihracat faturası keserken irsaliye tarihi ve irsaliye no bölmü eklenmiş. İhracat için irsaliye düzenlemek gerekir mi?Not kısmına irsaliye yerine geçer yazsak yeterli olur mu?

Cevap : Kağıt olarak verilen E Arşiv Fatura, irsaliyeli fatura yerine kullanılabilir. Ancak bu imkandan yararlanabilmek için faturanın düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi, malın teslim anında düzenlenmesi, kağıt çıktısına “İrsaliye yerine geçer.” İfadesinin yazılması ve kağıt çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından ıslak imza veya hazır imzalı olarak ayrıca imzalanması zorunludur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.