Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.02.2020 13:07 (Üye) Soru : 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7194 sayılı Kanunla, Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle; işletmelerin kiraladıkları veya iktisap ettikleri binek otomobillerin giderlerinin ve amortismanlarının vergi matrahının tespitinde indirimine kısıtlamalar getirilmiştir. Defterini tuttuğumuz firmalarda yer alan panel van türü araçlar (GTİP 87,03) için binek oto olarakmı ticari araç olarakmı değerlendireceğiz.

Cevap : Konu ile ilgili olarak aşağıdaki linkde bulunan tebliği taslağını inceleyiniz. https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/311SerNo_GVTebTaslak.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.