Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.02.2020 15:37 (Üye) Soru : Pazartesi günleri pazartesi günü işe giriş yapılabilir mi? Pazartesi günleri aynı gün işe giriş cezasız olarak yapılabileceğine dair yasal bir düzenleme mevcut mudur? Bugün 17.02.2020 günü yine aynı gün 17.02.2020 tarihine cezasız olarak işe giriş yapabilir miyiz ve bununla ilgili yasal bir dayanak var mıdır? Teşekkürler

Cevap : SSİY 11. madde : .................................... (7) (Ek:RG-25/8/2016-29812)(17) Bu madde kapsamında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler e-sigorta yoluyla yaptıkları bildirimleri bildirgede belirtilen işe giriş tarihini takip eden ilk iş günü saat 23.59’a kadar e-sigorta yoluyla iptal edebilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.