Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.02.2020 11:44 (Üye) Soru : Merhabalar, yabancı uyruklu çalışanlar için part time veya kısmi istihdam şeklinde çalışma mümkün müdür?

Cevap : Kanun ve ilgili uygulama yönetmelğnde belirtilen sürelerde ve işaret edilen Kurumlara yapılan başvurular ile geçerlik kazanan bir belgeye istinaden çalıştırılmakta olan yabancı sigortalıların iş sözleşmelerinin türünün süresi belirli, tam süreli hizmet sözleşmesi olduğunun kabul edlmesi gerekmektedir. Dolayısı ile çalışma iznine müracaat ederken 1 yıl veya daha fazla bir süre için tam süreli olarak çalıştırmak üzere çalışma izin alınan bir yabancı için daha sonra kısmi istihdam sözleşmesi düzenlenerek bunun eksik gün sebebi gösterilmesi olanağı bulunmamaktadır. Dolayısı ile eksik gün sebepler arasında yabancılarla ilgili olarak (6) kodu, yan kısmi istihdam sebebi gösterilemeyecek ve bu gerekçe ile eksik gün bildirim yapılamayacaktır
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.