Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.02.2020 08:40 (Üye) Soru : Üstadım;6102 Sayılı kanun 376.mad göre borca batık olan esas semayesi 10.000 olan (31.12.2019 özsermaye eksi -75.000) bir şirket 10.000 sermayesini 690.000 tl NAKİT sermaye artırımında bulunarak 700.000 tl ye artırmak için başvurdu,yalnız ticaret sicil tescili yapmadı, 75.000+10.000=85.000x2=170.000+75.000=245.000 tl sermayeyi AYNİ olarak ortaklardan 30 GÜN İiçinde sermaye artırımı yaparak karar deft ile karar alıp,mersis üzerinden tekrar başvuruda bulunduğunuz takdirde ilk başvurunuzdaki 700.000 (690.000+10.000) tl sermaye artırımınızı (245.000 ORTAK ALACAKLARINDAN ACİLEN+445.000 NAKİT ide 24 AY İÇERİSİNDE ÖDENMEK ÜZERE) tescil ederiz dedi,burada sorum şu: Tescili yapmamasının nedeni , Sermayenin kaybedilmiş KISMININ acilen tamamlanmasını istedği içinmi acaba bu uygulamanın nedeni? 6102 ttk 376 md göre ;genel kurul “ Sermayenin zarar sonucu ortaya çıkan kayıp kadar azaltılması yoluna gidilmeden sermaye artırımına karar verilebilir. Bu şekilde yapılacak sermaye artırımında sermayenin en az yarısını karşılayacak tutarın tescilden önce ödenmesi zorunludur.” Şeklindeki kanun ifadesinde artırılan (245.000 ortak+445.000 nakit) sermayenin bir kısmının (245.000)ortaklardan karşılanması durumunda tescilden önce ödenmesi anlamına mı gelmektedir ?. 501 B/500 A VE 331 B / 501 A sermayenin ortaklardan karşılandığını gösteren muhasebe kayıtlarını ne zaman yapmamız gerekiyor. Ticaret sicilin Tescilinden sonramı yapmamız gerekiyor,? Ayrıca özkaynaklar tablosunu önceki gibi yine -75.000 olarak mı göstereceğiz,?. Bu durumda tescilden önce ortaklar hesabından rakam olarak en az ne kadar ödenmesi gerekmektedir,? Teşekkür ederim.

Cevap : Sorununuz bu hali ile doğru cevaplamamız zor duruyor, TTK 376 nın uygulama tebliğin 10. madde b bendine göre işlemin yapılması talep edilmiştir. tescilli sermaye, bitik, ilaveten bundan fazlası da eriyerek şirket teknik iflas durumuna düştüğünden yapılacak artış ile tüm kayıpların iki misli artış ve artan rakamın yarısının ödenmiş olma (376/2 oranında korunur hale gelmesi için) koşulu aranmaktadır.artan nakit sermayede ödenecek kısım bankaya ödenmiş olması gerekmektedir. Kanundaki bahsi geçen ifade ile özvarlık içindeki bazı kalemlerden karşılama aslında şirketin olumsuzluğunu giderici bir ödem değildir, kayıtlar arasındaki yer değişme,rütuşlamadır ki buda teknik iflası ortadan kaldırmaz, artış nakdi ve ödenecek kısım bankadan ödenmiş olması yolu doğru yol olup tescilden sonra kayıtlara işlenmektedir. konu hakkın da ticaret sicili müdürlüğündeki uzmandan bilgi alınarak hareket edilmesi işlem sürecinde fayda sağlayacaktır. iyi çalışmalar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.