Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.02.2020 15:13 (Üye) Soru : İSTİFA EDEN BİR ÇALIŞAN İÇİN, KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR. (İŞVERENİNİN İSTEĞİ ÜZERİNE YASAL NEDENLERDEN DEĞİL) BU DURUMDA VERGİLENDİRMESİ NASIL OLACAK? YİNE SADECE DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILARAK GİDERLEŞTİRİLEBİLİR Mİ? TŞKLER

Cevap : Kıdem tazminatı sadece damga vergisi kesintisi içeren bir ödenektir İşverence işten ayrılan işçiye yapılacak memnuniyet ödemesi olarak bunun tercih edilme sebebi de budur. Fakat kanunen doğmamış olan kıdem tazminatı adı altında ödeme yapılamaz. İstifa eden işçiye işveren tarafından şimdiye kadar çalışmalarının memnuniyeti uyarınca verilmek istenen ödemeyi ücret olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu ücret ödemesinin hem gelir vergisi, hem damga vergisi hem sgk primleri kesilerek o ayki ücret bordrosuna dahil edilmek suretiyle hesaplanması gerekmektedir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.