Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.02.2020 16:14 (Üye) Soru : Sayın Danışmanım, kayın pederinin işinde çalışan gelin ve gelinin çocukları agi alabilirmi ayrıca babasının işinde çalışan 18 yaşından büyük çocuk agi alabilirmi ayrıca emekli eş çalışan emekli eşinden agi alabılirmi lütfen bilgilendirirmisiniz vergi yönünden hata yapmıyalım TŞK. İYİ ÇALIŞMALAR.

Cevap : Asgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlandırılmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesi kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler, örneğin sosyal güvenlik destek primi ödeme suretiyle çalışanlar da faydalanabilmektedir. Asgari geçim indirimi tutarının tespitinde, gelirinin elde edildiği tarihteki medeni hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, eşlerin çalışması durumunda, eşlerin her ikisi için ayrı ayrı, çocuklar için tanımlanan indirim, yalnız bir eşin ücretine uygulanacaktır. Uygulama, ücretlinin geliri elde ettiği tarihteki medeni hali esas alınarak gerçekleştirilecek; boşanma halinde, nafaka yükümlülüğü yolu ile bakılmakta olunan çocuklar, nafaka ödeyen açısından indirim kapsamında değerlendirilecektir. Yasada yapılan açıklamalar gereği; *ÇOCUK kapsamı; ücretlinin bakmakla yükümlü olduğu (nafaka yükümlülüğü bulunan veya evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellef ile birlikte oturanlar dahil), 18 yaşını doldurmamış, öğrenimine devam etmesi halinde 25 yaşını doldurmamış olanlar, * EŞ kapsamı; aralarında yasal evlilik bağı bulunanlar , Kişileri ifade etmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.