Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.02.2020 16:17 (Üye) Soru : SAYIN İLGİLİ BEN İSTİFA DİLKEÇEMİ İHBAR ÖNELLİ SÜRESİNDE BEYAN ETTİĞİMDE İŞVEREN HAYIR BİZ BU SÜRE İÇİNDE ÇALIŞMANI İSTEMİYORUM DERHAL GİT DERSE BANA İHBAR TAMZİNATI ÖDEMEK ZORUNDA MIDIR? PROSEDÜR NASIL .BEN ÖDEMELİ DİYE DÜŞÜNÜYORUM TEYİT İÇİN SİZDEN DE BİR CAVAP ALABİLRİMİYM.

Cevap : İhbar öneline uymayan taraf tazminatı öder. İşveren dilerse ihbar önelini kullandırmayarak derhal fesih yapabilir. Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri; a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra, c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra, d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, Feshedilmiş sayılır. Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir. Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.