Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.02.2020 09:20 (Üye) Soru : Sayın Yetkiliye ; 2019 yılına ait ticari mal alışı faturaları şirket muhasebesine geç verildi. 7104 sayılı yasa hükmüne göre alış faturaları 153 Borç- 191 Borç ,320 Alacak olarak 2020 yılında kayda alınacak. 2019 yılının ,satılan ticari mal maliyeti değişmeyecek.Fakat 153 Ticari mal Tutarı (Stok),2020 yılında ,kayda aldığımız tutar kadar az olacak.Fiili stok kaydı ile ,muhasebe kaydı arasındaki fark ile ilgili görüşünüzü rica ediyorum.2019 yılı kurumlar beyannamesine 153 ve 320 hesap bakiyesini gerçek değer ile yazdığımda ;,2019 de yapılan muhasebe kaydındaki ; 153 ve 320 hesap bakiyeleri ile tutarsızlık mevcut olacak. Teşekkürler iyi çalışmalar diliyorum

Cevap : 7104 sayılı yasa ile KDV indirim içindir.Mal alışlarını ertesi yıla kayıt edileceğine ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır.Konu hakkında GİB den özelge alarak işlem yapınız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.