Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.02.2020 13:54 (Üye) Soru : Bilindiği üzere MUHSGK uygulaması 01.03.2020 tarihine ertelenmiş olup, Mart ayına ait muhtasar bilgileri ile SGK prim bildigesi MUHSGK beyannamesi ile Nisan ayında verilecektir. Ocak ayında işçisi olmayan bir işyeri Şubat ayında işçi çalıştırmaya başlamıştır. Bu durumda Şubata ait SGK prim bildirgesinin Mart ayında SGK ekranından e- bildirge ile verileceği açıktır. Sorum şu; Nisan aynda, Ocak ve Şubat aylarına ait muhtasar bilgileri 3 aylık beyanname ile, Mart ayına ait muhtasar bilgileri ve SGK prim bildirgesi MUHSGK ile mi verilecektir? Yani; Nisan ayında 2 adet beyanname mi gönderilecektir? İlginiz için şimdiden teşekkürler

Cevap : 10 ve daha az çalışanı olanlar için SGK bildirgesi aylık olarak verilecektir.(OCAK-ŞUBAT 2020 için) Muhtasar ise 3 aylık olarak MUHSGK 1003A formatı ile Nisan 26 sına kadar beyannamenin sadece Vergi bölümü doldurularak verilir. Çalışan sayınız 10 ve daha az olması devam etmesi halinde Mart ayından itibaren MUHSGK 1003A formatın da SGK kısmı doldurularak aylık verilebilir.Muhtasar için ise 3 aylık beyanname MUHSGK 1003A formatı ile SADECE vergi bölümü doldurularak verilebilir. Mükellefin İSTEMESİ halinde ÇALIŞAN SAYISI 1 KİŞİ İLE 10 KİŞİ Arasında olması halinde Birleştirilmiş Beyanname MUHSGK 1003A formatı ile Vergi ve SGK bilgileri doldurularak aylık olarak verilebilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.