Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.02.2020 15:13 (Üye) Soru : Sayın Danışmanım sgk teşvikleri işlerken ödendiği tairhlere göremi işleyeceğiz yoksa her ay oluşturduğumuz tahakkuklara göremi 5510 say ve diğer 6661teşekkürler

Cevap : Sigorta prim teşvikleri uygulamada yaygın olarak, Doğrudan Direkt Gider/Gelir Kaydetme Yöntemi Karşılık Ayırarak Gider/Gelir Kaydetme Yöntemi Netleştirme Yöntemi Muhasebe Hesaplarında (Göstermeme) Kayıt Dışı Bırakma Yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen ve Hazinece karşılanan sigorta prim desteğinin kurum kazancının tespitinde hasılat olarak dikkate alınması ve söz konusu tutarların "602-Diğer Gelirler" hesabında izlenmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, ilgi özelge talep formunuzda bahsi geçen diğer sorularınız için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yayımlanan 10/02/2016 tarih ve 87838906-78 sayılı 2016/4 no.lu Genelgede konu hakkında ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.