Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.02.2020 12:11 (Üye) Soru : Mukellefimiz bilanço esasına tabi ve iştigal konusu ticari taksi ve halk otobusudur önceden SGK dosyası otobüs olarak açılmıştır. Ancak takside çalışan işçilerin girişleri ve islemleri de bu dosya üzerinden yapılmış taksi için ayrıca bir SGK dosyası açılmamıştır 2018 sonunda halk otobüsü satılmış taksi devam etmiştir bu süreden sonra.dosyaya takside çalışan işçilere ait bildirimler yapılarak devam edilmiştir. SGK'dan 2018 yılına ait gelen yazıda taksi için SGK dosyası açılmadığı kaçak işçi çalıştırıldığı yönünden resen dosya açılmış ve ipc uygulanmıştır. Sorum şudur ki mükellef tek dosya ile bu işlemleri yapamaz mı taksi için ayrıca bir ek SGK dosyası mi açılması gerekirdi. Bunun ilgili kanunda yeri var mıdır ek faaliyete ek SGK dosyası açılması gerektiğine dair bir hüküm var mıdır Tskkkurler

Cevap : İşçiler fiilen çalıştıkları işyerlerinde sigortalı olmaları esasına göre hareket edilmesi gerekir. Kuruma tüzel kişilik olarak değil SGK dosyası otobüs olarak açılmıştır diye belirtmişsiniz işlem başlangıçta yanlış.. SSİY madde 27 İşyerinin Bildirilmesi İşyeri bildirgesi MADDE 27 – (1) İşyerinde, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi veya (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran, sigortalı çalıştırılan bir işyerini devir alan ya da bu nitelikte işyeri kendisine intikal eden işveren, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen sürelerde vermekle yükümlü olduğu örneği Ek-6 ve Ek-6/A’da bulunan işyeri bildirgesini Kuruma (Değişik ibare:RG-5/12/2017-30261)(24) elektronik ortamda göndermek zorundadır. (Mülga cümle:RG-5/12/2017-30261)(24) (...) (2) (Değişik:RG-21/8/2013-28742) Aynı işverenin, birden fazla özel ya da ihale konusu iş alması, işyeri kurması veya devir alması yahut kendisine intikal etmesi hâlinde her işyeri için ayrı işyeri bildirgesi düzenlenir. (Ek cümleler:RG-5/12/2017-30261) İşverenin talebi üzerine aynı işverene, aynı iş kolunda olmak üzere işin bitiminden itibaren bir ay içerisinde tekraren verilen veya ihale edilen güvenlik, temizlik, taşıma ve benzeri nitelikteki hizmet alımı işlerinde yeni bir işyeri bildirgesi verilmeksizin söz konusu işlerin yürütüldüğü işyeri dosyası üzerinden işlemler yürütülebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.