Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.02.2020 11:37 (Üye) Soru : Merhaba, İthalatçı firmayız, Gekap kapsamına girip girmediğine ilişkin tereddütümüz olan ürünlerle ilgili sorum olacak. Elektrikli ve elektronik eşya başlığı altında Televizyon/Monitör kapsamında ithal etmiş olduğumuz All İn One (Bütünleşik monitörlü Bilgisayar) için; 1.Gekap kapsamında beyan edilecek mi? Bakanlığın usul ve esaslara ilişkin verilen örnekte, televizyonlu buzdolabı kullanım amacına uygun değerlendirilerek buzdolabı (iklimlendirme cihazı) statüsünde dikkate alınmalı şeklindedir. Bu doğrultuda firmamızca ithal edilen All İn One ürün, kullanım amacı bilgisayar olduğundan monitör kategorisinde değil, bilgisayar kategorisinde mi değerlendirilmeli? 2.All İn One ürününde Bilgisayar ve Monitör birleşik olduğundan bilgisayar ve monitör kilogram bilgisi ayrı ayrı tespit edilememektedir. Ürün Gekap beyan kapsamında olması halinde, All İn One kilogram bilgisi dikkate alınarak gekap beyan edilirse kapsama dahil olmayan bilgisayar için de gekap ödemesi ile karşı karşıya kalınmış olunacak olup, bu durumda hesaplama nasıl yapılmalıdır? 3.İthal edilen gekap beyan kapsamındaki ürün, ithalatçı tarafından yurt içine satılsın veya satılmasın ithalatın gerçekleştiği dönem dikkate alınarak mı beyanı edilerek gekap ödemesi yapılacak? Yoksa, ithal edilen dönem değil de yurt içine satışının gerçekleştiği dönemde satılan miktar için mi beyan edilerek gekap ödemesi yapılacaktır? 4.Gekap beyanı ve ödemesi, 01.01.2020 tarihinden itibaren ilki şubat ayı sonuna kadar verilecek ocak ayı beyanından başlamak üzere gekap konusu işlemin gerçekleştiği ayı takip eden ayın sonuna kadar şeklinde değişti mi? Önceden takip eden ayın 24’üne kadardı. İlginiz için şimdiden teşekkürler. Saygılarımla,

Cevap : 1-2-Hangi katagori de değerlendirileceği ve diğer konularda bilgi sahibi değiliz.(teknik konudur.Teknik kişilerden bilgi alınız.) 3-İthalatın yapıldığı tarih de(dönemde ) hesaplama yapılır. 4-Beyan süresi ve ödeme süresi ay sonu olarak değişti değişilik ile ilgi açıklama aşağıdaki linkdedir. https://archive.ismmmo.org.tr/docs/mevzuat/duyuru/05022020_poset_tebligi.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.