Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.02.2020 11:57 (Üye) Soru : Merhaba Sayın, Türkiye' de yerleşik olan T.C. vatandaşı Amerika' da hisse senedi alım satım faaliyeti üzerine bir şirket kurduğunda ve bu şirket ile ilgili gelirlerinin vergisini Amerikan devletine ödediğinde Türkiye' de bu şirketten elde ettiği gelirin vergisini ödeyecek midir ?

Cevap : GV Kanun 3. maddesinde Türkiye de yerleşik kişilerin Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilirler: Amerika dan elde edilen gelir Türkiye de beyan edilir.Hesaplanan vergiden Amerika dan kesilen vergi varsa mahsup edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.