Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.02.2020 14:58 (Üye) Soru : Merhabalar, 20 günlük yıllık ücretli izin hakkı olan bir personelimiz 7 günlük izin talep etmiş ve izne ayrılmıştır, iznin başlangıcı olan ilk gün noter aracılığı ile istifa ettiğini bildirmiştir.İşten çıkış tarihi ihbar ettiği gün mü olacaktır, 7 günlük ilk yıllık izninin bittiği gün mü olacaktır, 7 günlük sürenin bitiminden sonra ikinci kullanmadığı 13 günü de ilave ettikten sonraki tarih mi olacaktır?

Cevap : Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, kullanılmayan yıllık izinlerin ücrete dönüşmesiyle alakalı emsal nitelikteki karara imza atarak, Yüksek mahkeme, işçinin yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin sona ermiş olmasının zorunlu olduğuna ve istifa eden işçinin de izin ücretini alabileceğine hükmetmiştir.Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır. Bu noktada sözleşmenin sona erme şeklinin ve haklı sebebe dayanıp dayanmadığının önemi bulunmamaktadır İşveren ; İşçiyi hemen çıkarma derhal fesih + ihbar tazminatı ve yıllık izinleri ödeme İşçiyi ihbar sürelerince çalıştırma ve süre sonunda yıllık izinleri ödeme İşçiyi ihbar süresince çalıştırma ve ek olarak yıllık izin kullandırma hakkına sahiptir. İşçi ihbar süresinde iken yıllık izin kullandırılabilir. Fakat bu “iç içe geçme” aynı güne denk gelemez. İhbar süresi kullandırılan dönem yıllık izin kullandırılabilir fakat bu günler aynı günler olamaz ve ihbar süresi uzamaktadır. Sizde ihbar önelinizi dikkate alarak hesaplamalarınızı yapınız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.