Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.02.2020 16:05 (Üye) Soru : Serbest meslek kazan defterı tutan DİŞÇİ mükellef aldıgı bınek otoya aıt amortismanı gıder olarak dusebılır mı?

Cevap : Binek otoyu işte kullanacağını VD bildirmesi ve aracı defter kayıt etmesi halinde Tüm giderleri(Amortisman gideri dahil) % 70 i gider olarak kayıtlara alınır.(GVK Md.68)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.