Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.02.2020 17:36 (Üye) Soru : Üstad merhaba, Kar dağıtımı kararı alan şirket, kar dağıtımını nakden yapmayıp 131 Ortaklarda Alacaklar hesabından mahsup edilmesi durumunda Gelir Vergisi Stopajı söz konusu olacak mıdır ? Bu nakden veya mahsuben kar dağıtımı değil, hesaben yapılan kar dağıtımı diyebiilir miyiz ? İlginize teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

Cevap : 131 hesap ortağın şirkete olan borcudur. Borcun kar payı ile kapatılması halinde % 15 GV stopajı yapılacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.