Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.02.2020 09:37 (Üye) Soru : Sayın yetkili, Kurumlar Vergisinden muaf olan Spor Kulübü Derneğimiz 01.01.2020 tarihinden itibaren Bilanço Usulüne geçmiş bulunmaktadır. Bu tarihten itibaren Form Ba ve Form Bs verme yükümlülüğü doğmakta mıdır? Kurumlar vergisinden muaf olduğu için Ba Bs vermemeye devam mı edecektir yoksa Bilanço Usülüne tabi olduğu için Ba Bs vermeye başlamalı mıdır?

Cevap : Gelir veya Kurumlar vergisi mükellefi olmayanlar B formu vermez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.