Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.02.2020 14:04 (Üye) Soru : 30 günden fazla, diğer bir deyişle bugün 27 şubat 2020 itibariyle 31 Aralık 2020 tarihine geriye dönük işten çıkış verirsek cezası nedir? Teşekkür ederim

Cevap : Sigortalılığı yukarıdaki şekilde sona erenlerin 5510 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince, işverenleri tarafından işten ayrıldığı tarihi takip eden on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna sigortalı işten ayrılış bildirgesi (EK-10) ile e-sigorta yoluyla bildirilmesi gerekmektedir. 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasına 1/8/2009 tarihinden itibaren eklenen (j) bendi ile sigortalı işten ayrılış bildirgesini Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda göndermeyenler hakkında bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı için asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.